עבודות צנרת

התקנת סוגי צנרת שונים:
 • צנרת פלדה מגולוונת: הברגות, ריתוך, ויקטאוליק.
 • צנרת פלדה שחורה: בהברגות ובריתוך.
 • צנרת נחושת: בהלחמות ובלחיצה.
 • צנרת נירוסטה שונות: בריתוך אלקטרודה (STIC), בריתוך
  ארגון (TIG) הברגה ולחיצה.
 • צנרת פלסטיק: פוליאטילן: מקשרים, הלחמות פנים, שקע תקע
  (SW), ואלקטרו פיוזן (EF). פוליפרופילן: הלחמות פנים, שקע תקע, ואלקטרופיוזן, פוליבוטילן: מקשרים, הלחמות פנים, שקע תקע, ואלקטרופיוזן.

 

 

חברת ״אקווה סיסטמס״ מבצעת עבודות צנרת שונות במגוון תחומים:
 • צנרת למי צריכה
 • צנרת הסקה
 • צנרות לגזים
 • צנרת למי שופכין גרביטציה
 • צנרת למי שופכין סניקה
 • צנרת לניקוז מי גשם