משאבות מים

חברת אקווה סיסטמס מיעצת, מתכננת, בונה, מתקינה ומשרתת מערכות משאבה שונות לתעשיה ולבניין להגברת לחץ, לסניקה ולסיחרור.
תיקון ומכירה של משאבות • צנטריפוגליות, מש׳ רב דרגתיות.
• משאבות טבולות ומשאבות יניקה עצמית.
• משאבות בורגיות.
• משאבות סחרור.
• מערכות הגברת לחץ ביתיות.
• תכנון ובניה של בורות לניקוז שופכין ומי גשם ונוזלים שונים.
• טיפול ושרות למערכות קיימות.
• התקנת משאבות לשאיבת דלקים.
• התקנה תיקון והחלפה של לוחות פיקוד.
• התקנה של משאבות סחרור.
התקנת משאבות יניקה עצמית למזרקות.מערכות השאיבה של חב' אקווה סיסטמס הינן מיועדות לתחומים המים ההסקה הניקוז והשופכין המערכות מתוכננות ומיוצרות ומותקנות ע"י החב' להל"ן סוגי המערכות והמשאבות.
מערכות הגברת לחץ מיועדות להגברת לחץ המים למצב בו לצרכן אין לחץ כגון: מכונה, דירה, בית פרטי. בניין, מפעל, מוסד, ישוב.
מערכות העלאת מים מיועדות להעלות מים למקומות גבוהים בהם לחץ חמים האזורי אינו מספיק בכדי להעלות את המים למקומות הגבוהים כגון: מיכל עליון (בבניין), מתלול, גבעה.
מערכות משנות תדר מיועדות להגברת לחץ המים ומשנות מהירות סיבוב מנוע בהתאם לדרישת לחץ המים בקו או לחילופין להעלאה או הורדה של טמפרטורה.
בורות ניקוז מיועדים לקלוט זורמים שונים כגון: מים, מי שופכין, מי דלוחין, מי נגר (מי גשם) לרוב במקומות בהם ישנם הפרשי גבהים וחוסר יכולת לנקז את המים בגרביטציה.
משאבות למזרקות משאבות המיועדות לשאוב את מי המזרקה ולהתיזן או לחילופין לסחררם ע"מ לגרום לרענון המים.
משאבות סחרור הינן משאבות המיועדות לסחרר מים לצרכים שונים כגון מי מערכות הסקה, מערכות מיזוג אויר.
משאבות בורגיות מיועדות לשנע חומרים צמיגיים.