מונעי זרימה חוזרת (מזחי״ם)

חברת ״אקווה סיסטמס״ מתקינה, מתקנת, מטפלת, ומאשרת מונעי זרימה חוזרת.

אביזרים אילו הינם אביזרים אשר מותקנים על פי חוקי משרד הבריאות (חוק בריאות הציבור) מיועדים למנוע זרימת מים ממערכת למערכת לדוגמה, מהבניין אל המערכת העירונית, או מבריכת השחיה אל צנרת מי השתיה, או ממפעל כימיכלים למערכת מי השתיה של המפעל.

 

חברת ״אקווה סיסטמס״ מוסמכת ע״י
משרד הבריאות להתקין, לתקן ולאשר תקינות האביזרים הבאים:

מז״ח, אל״מ, חכ״כ, שוט״ק אשר הינם אביזרים בטיחותיים המיועדים לשמור על מערכת
מי השתיה .