מגופים הידראוולים

חברת ״אקווה סיסטמס״ מתקינה, מחליפה, מתקנת ומטפלת במגופים הידראוולים של חברות שונות
ברמ״ד ״דורות״ ו״רפאל״ ברשות החברה חלקי חילוף למגופים.

 

אספקה והתקנה של מגופים הידראוולים למילוי מאגרים או לשמירת לחץ, מתן שרות מידי במקרה תקלה.

טיפול תקופתי למגופים.

למקטיני לחץ.

שומרי לחץ.